تبلیغات

تعبیر خواب مشک آب – دیدن خیک یا مشک در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مشک آب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب مشک آب تمایل دارید با ما همراه باشید. تعبیر خواب مشک آب - دیدن خیک یا مشک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مشک آب – دیدن خیک یا مشک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مشک آب

معبران می گویند:

تعبیر مشک آب، مسافرت می‌باشد. اگر ببینی مشک نو داری، یـعـنـی به سفر می‌روی، ‌‌‌‌‌ولی اگر مشک کهنه باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی مشک آب داری و به مردم آب می‌دهی، یـعـنـی به مردم احسان و نیکی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر آب نمی‌دادی تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

تعبیر خواب مشک سوراخ

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی در مشک، سوراخی وجود دارد، تعبیرش ضرر و زیان در مسافرت می‌باشد.

تعبیر خواب خیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خیک مردی است لافزن و تهی مغز و پوک که شخصا بی اثر است.

اگر خیک باد کرده باشد بیهودگی است و چنان چه دیدید که خیک باد کرده ای همراه دارید یا متعلق به شما است کاری بیهوده و عبث انجام می دهید که در پایان هیچ چیز برایتان باقی نمی ماند و چیزی قابل دستتان را نمی گیرد.

تعبیر خواب مشک آب - دیدن خیک یا مشک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مشک آب – دیدن خیک یا مشک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب خیک دوغ و ماست

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خیک شیر و ماست، دیدن مردی است که بر دستش مال حلال هزینه کند، به شغلهای نیک چون پل و رباط و مسجد و به آن اشتغال نماید،

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب خیک دوغ یا ماست دیدید کسی سر راه شما قرار می گیرد که ترش روی و بد اخلاق است اما خیر خواه است و سود می رساند و بخشندگی بسیار دارد.

تعبیر خواب خیک عسل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خیکی که به خواب دیده اید عسل بود با مردی اندیشمند و خوش صحبت آشنا می شوید یا زنی که خردمند و مدیر و مدبر است و در عین حال داشتن زیبایی و سخن شیرین.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خیک انگبین مردی است عالم که دانش آموزد و به مردم راه راست نماید و به مردم پند دهد. اگر بیند خیکی داشت یا بخرید، یا کسی به وی داد، دلیل که با مردی بدین صفت وی را صحبت افتد و از او نیکی و منفعت یابد.

اگر بیند خیک را بدرید و ضایع شد، دلیل که او را از صحبت وی جدائی افتد.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

مطالب متنوع دیگر

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (امتیازی ثبت نشده است)
Loading...

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار