تبلیغات

تعبیر خواب ریاست – رئیس بودن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ریاست و رئیس شدن تعبیر خواب ریاست - رئیس بودن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ریاست – رئیس بودن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ریاست و رئیس شدن چیست؟ رئیس شدن در خواب بیانگر جنبه ی ریاست وار یا اختیار دار شخصیت شماست. رئیس شما ممکن است اعتماد به نفس و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت شما را نشان می دهد. مسائل شما در مورد کنترل و اختیار است. در ادامه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب ریاست

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ریاست عمل مشاقی در کار غالب گردد

تعبیر خواب رئیس بودن

آنلی بیتون می گوید:

اگر رئیس خود را در خواب ببینید ، حاکی از آن است که به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود . اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانه آن است که بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .

معبران می گویند:

اگر بواسطه استخدام ادامه ی تحصیل و …به عنوان رییس انتخاب شدی نشان آن است که کار شما بر مدار درستی قرار خواهد گرفت و پیشرفت می کنید و اگر ربرکنار شدی تعبیر خلاف آن است اگر خواب دیدی رئیس شده ای دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند.

بیشتر بدانید: تعیبر خواب ارتقاء ، پیشرفت کاری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رئیس شدن

شیخ طوسی می گوید:

رئیس شدن در خواب بر هفت وجه است

اول: زن خواستن.

دوم: کنیزک.

سوم: دوست.

چهارم: فرزند.

پنجم: سخن خوش.

ششم: مجلس علم.

هفتم: کردار نیکو.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب تجارت + تعبیر خواب تجارتخانه چیست؟

تعبیر خواب رئیس جمهور آمریکا (ترامپ)

معبران می گویند:

اولی: بسته شدن روزنه هایی که برای کار خیر وجود دارد و یا کم رزقی و بی برکت شدن مال

دومی: خصومت دریگری تنش و دعوا

سومی: بیمار شدن و احساس ناامنی کردن

بیشتر بدانید: تعبیر خواب کار و شغل ، کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ملاقات با رییس جمهور آمریکا

استاد طباطبایی می گوید:

اگر ببینی با او در حال رفت و آمد هستی و مثل دو دوست هستید نشان می‌دهد که شما برای پذیرفتن فرصت‌های جدید و تغییرات آماده هستید، اگر دیدی این شخصیت مشغول کشتار مردم می باشد و نگرانی زیاد در خوابتان به چشم میخورد نشان دهنده زندگی نا امن و همراه با تهدید در بیداری است ، اگر همراه باو به کشور خودتان خیانت کردید بیانگر آن است که خودتان دست به کارهایى مى‌زنید که رسوایى به بار مى‌آورد.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

تعبیر خواب ریاست – رئیس بودن در خواب چه معنایی دارد؟

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات لینکی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار